fbpx
Soğutma Büyüsü

Soğutma Büyüsü Nedir?

Büyüler birçok değişik amaç için yapılan uygulamalardır. En doğrusu iyi niyetlerle gerçekleştirilen uygulamaları değerlendirmek olabilir. İnsanlar ortaçağdan da eski zamanlardan beri büyü ile uğraşıyor. Ancak bu o kadar kolay bir işlem değildir. Büyü yapmak belli kurallara ve belli ritüellere bağlıdır. Bunlara eşlik eden kadim öğretiler sonucunda arzu edilen sonuçlara ulaşmak mümkün olur.

Büyünün en güzel hallerinden biri olan aşk için yapılması çağlardan beri süregelir. Ama bunun zıttı olan soğutma büyüsü de o kadar eski bir tarihe sahiptir. Birbirinden soğumasını, ilişkilerini düzensizleştirme adına yapılan soğutma büyülerinin varacağı sonuç ayrılık ve acı yönündedir. Soğutma büyüleri farklı boyutlarda yaşayan varlıklar ile yapılır. Bir kişinin diğerine karşı beslediği sevgi ve yakınlığın yok olması için düzenlenir. Soğutma büyüsü yapıldıktan sonra büyüye maruz kalan kişi, sevgi, saygı ve bağlılık duygularından uzaklaşır. Soğutma büyüsü kara büyülerden biridir.

Genellikle vesvese vererek ayrılık düşüncesini yerleştiren bir büyüdür. Erkek ve kadın arasına soğukluk ve ayrılık amacıyla yapılır. Kara büyü gurubunda olan soğutma büyüsü amacı itibariyle olumsuz düşünceleri içerir. Kişinin kendi başına yapması, uygulamaya çalışması istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Uzman ve kara büyüye hâkim bir uygulayıcı ile çalışılması gerekir.

Havas ilmi, vefk, hüddam ve büyü kitaplarında yer alan tılsımlara erişebilir olan kişiler ile gerçekleşen çalışmalar, niyetleri gerçeğe dönüştürebilir. Soğutma büyüsü pek çok çeşitten oluşur. Bunların bir kısmı şahısları kendi iradeleri dışında bir yola sevk ederken; bir kısmı da kötü alışkanlıklardan soğuması ve uzak durması için uygulanır. Her amacın kendine yönelik bir özelliği vardır. Eşler, karşı cinse soğukluk duymasını ve evliliklerini korumak isterken, bir başkası alışverişten uzak kalmak için soğutma büyüsü yaptırmayı tercih edebiliyor. Amaçlar ve niyetler farklı olsa da bir büyü ile insanların yaşayışlarına müdahale edilebiliniyor.

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

 

Soğutma büyüsü yapacak olan kişinin doğuştan gelen bilgi ve yeteneklere sahip olması gerekir. Diğer varlıklarla iletişim kurabilmeli, kadim büyü bilgilerini kullanabilmesi önemlidir. Gizli sırları bilen ve nesiller boyu aktarılan tılsımlarla yapılan büyüler başarıya ulaşır. Soğutma büyüsü oldukça zor yapılan bir uygulama olarak bilinir. Uygulayacak olan kişinin az önce sıraladığımız özelliklere sahip olması gerekmektedir. Çok eski ve çok değişik yöntemler kullanıldığı için büyüyü yaptıran kişinin inançlı ve sabırlı olması gerekir. Soğutma büyüsü yapılırken,

 • Etki altına alınması istenen kişinin özel eşyaları kullanılır,
 • Bu eşyalar üzerine kadim ritüeller ve tılsımlı sözcükler söylenir.
 • Mühürlü bir büyü olduğu için doğaüstü yetenekler kullanılmalıdır. Bu şekilde fark edilmesi ve bozulmasının önüne geçilir.
 • Okunan dualar, tılsımlar ve uygulamaların sonuçlarını beklemek ve sabretmek gerekir.

Soğutma büyüsünün uygulayıcısı olan kişinin doğaüstü varlıklarla iletişim halinde olması, geçmişten gelen büyü sırlarına hâkim olması istenen sonuçları da beraberinde getirecektir. Büyüler söz konusu olduğunda, insan dışında varlıklar da kendisini gösterir. Her çeşit büyüyü yapabilmek için gerekli bazı özellikleri taşımak gerekiyor. Doğuştan bazı yetenekleri olan, bilgi ve inanç düzeyinde kıdem almış olan kimseler bu işlemlerde başarılı sonuçlar alabilir. Vefk, havas ilmi, hüddam ritüellerini bilen kişiler soğutma büyüsü başta olmak üzere her çeşit büyü işlemini gerçekleştirebilir. Görüldüğü üzere bu ilme herkes vakıf olamaz. Nesillerden aktarılan bilgilerin kullanılabilmesi ve bunun yararlı hale dönüştürülmesi oldukça önemlidir.

Soğutma Büyüsü Altında Olduğumu Nasıl Anlarım?soğutma büyüsü belirtileri nelerdir

Kişinin nedensiz bir şekilde davranışlarının değiştiği gözlemlenmeye başlar. Soğutma büyüsüne maruz kalan kişi de görülen değişimler şu şekilde ilerler,

 • Soğutma büyüsü etkisinde olan kişi diğer kişilerle anlaşamamaya başlar.
 • Sebepsiz kavgalar, huzursuzluk baş gösterir.
 • Soğutma büyüsü etkisine göre kısa süre de ayrılık getirir.
 • Soğutma büyüsü etkisindeki kişi, soğuması istenilen kişiye karşı hiçbir şey hissetmez. Tamamen duyarsızlaşır.
 • Büyüden önceki duygusu ne kadar sevgiyse soğutma büyüsü ile o kadar uzaklaşır.
 • Bu kişi veya kişilerden neden soğuduğunu anlayamaz.
 • Sorumluluklarını yerine getiremez, sürekli problem çıkarmaya başlar.
 • Soğutma büyüsü depresyona yatkın hale gelir. Hayata karşı isteksizlik oluşabilir.
 • Gelecek ile ilgili planlar yapamaz ve sürekli kaygı taşır.
 • İş hayatıyla ilgili yapılan bir soğutma büyüsü altındaysa, tüm çalışma ilgisini ve heyecanı kaybolur.
 • Kişiler birbirleri yanındayken anlamsız bir korku yaşar ve bir araya gelmemeye gayret ederler.
 • Büyünün sonuçlanmaya yakınlaşmasıyla ilişkiler artık son bulur.

Soğutma büyüsüne maruz kalan kişinin hayatında bu değişimler yaşanır. Sebep göremediği bu duruma bir anlam veremese de gitgide uzaklaşma ve soğuma devam eder. İş hayatı ve sosyal hayatın içinde yaşadığı yabancılaşma ve soğuma duygusu yüzünden sadece büyüyü yaptıran kişiye yakınlaşmaya başlar. Büyü yapıldığından şüphe duyulması halinde, bunu bulmak ve bozmak için bir uzmandan destek almak faydalı olur.

Medyumlar Tarafından Soğutma Büyüsü Nasıl Bozulur?

soğutma büyüleri

Soğutma büyüsü kara büyüdür demiştik. Bu büyüyü yapmak kadar bozmakta zordur. Ancak belirtilere bakarak bu büyüye maruz bırakılan kişi, büyünün bozulması ile normal hayatına geri dönebilir. Çok etkili olan bu büyüyü bozmak için başvurulan medyumun soğutma büyüsünü tespit etmesi gerekir. Soğutma büyüsü bozulurken yine doğaüstü güçlerden yardım alınır. Büyü bozulmaya çalışılırken, yaparken okunan tılsımlar harekete geçer ve durumu zorlaştırır. Bir anlamda savaş başlar diyebiliriz bu duruma. Farklı boyutta yaşayan varlıkların yarımıyla yapılan bu büyü, bozulmaya çalışılırken, büyüyü bozmaya çalışan medyuma karşı direnç gösterir.

Soğutma büyüsünün bozulabilmesi için bunu yerine getirecek kişinin de havas ilmi, vefk, hüddam bilgilerini çok iyi biliyor ve yönetiyor olması gerekir. Karşılaşılacak savaş çok kolay değildir. Manevi olarak güçlü olmak ve arınmak gerekir.  Yardımcı olacak medyumun kişinin temizlenmesi için ilmi havas vefk yazıları hazırlaması gerekir. Bu yazıları büyüye maruz kalan kişi yanında taşımalıdır. Bazen suda karıştırılıp içilebilir yazılarda hazırlanabilir. Büyüyü bozmak için yazılan havasların ayrı ayrı zarflarda muhafaza edilmesi gerekir ve buna dikkat edilmelidir. Burada kişi kendisine verilen uyarıları tam olarak dinlemeli ve sabırlı olmalıdır. Buna uyabilindiğinde soğutma büyüsü kendiliğinden bozulur.

Evde Soğutma Büyüsü Nasıl Bozulur?

evde muska

Soğutma büyüsü, özelliği gereği evde denenmemesi gereken büyü çeşitlerindendir. Bunu yapmak için gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmayanların yapmaya çalışması çok kötü sonuçlar doğurabilir. Belirli sıralamada yapılan ritüellerin doğru yapılması gereklidir. Ancak evde soğutma büyüsünü bozmak için yapılacakları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Kırmızı ve siyah renkli iki kalem alınır. Yeni olması önemlidir.
 • Bembeyaz bir sayfa a4 kâğıdına “büyü bozulsun” yazılır.
 • Burada dikkat edilecek konu “büyü” yazısı kırmızı kalemle, “bozulsun” yazısı siyah ile yazılmalıdır.
 • Güçlü büyülerin bozulması için 2 veya 4 tane a4 kâğıt yazılabilir.
 • Yazılar bitince bular tam ortadan katlanır, kâğıtlar birleştirilir, bahçeye gömülür.
 • Kâğıtlar gömülürken gerekli dualar okunur. Dua en az 20 kez okunmalıdır. 3 günde bir yapılması gereken bu ritüel sonunda 9. Günde büyü yavaş yavaş bozulmaya başlar.

Kara büyüler, bozulması en zor büyülerdir. Soğutma büyüsü de bunlardan biridir. Bu yapılan işlem etkisini yavaş gösteriyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır. Kara büyünün kendisini koruyan tılsımları vardır. Bu yüzden çok doğru bir şekilde bozma ritüeli yapılmalıdır. Bazı durumlarda evde büyü bozma girişimleri olumlu sonuç verebilir. Ancak unutulmaması gereken bir durum vardır. Bu büyülerin bozulması zayıf bir olasılıktır. Kendi çabamıza bağlı olarak eksik bir işlem yapmamız durumu daha da içinden çıkılmaz hale sokabilir. Bu sebepten yaptığımız işlemin işe yaramadığını gözlemlediğimiz durumda, uzman desteği almayı düşünmeliyiz. Zira soğutma büyüleri aslen çok korunaklı, bozması zor büyülerdir.

Soğutma Büyüsünden Korunmak için Ne Yapmak Gerekir?

sevgilimi eşinden soğutma büyüsü

Kötü niyetlerle yapılan büyülerden korunabilmek mümkündür. Aile hayatına zarar vermek isteyen kişilerce uygulanabilecek soğutma büyüsüne karşı Cuma günleri bir bardak suya Yasin Suresi okunarak içilir.  Her türlü büyüden korunmak için kalkan vazifesi gören şu sureler okunmalıdır,

 • Nas Suresi, sabah ve akşam okunmalı
 • Felak Suresi, sabah ve akşam sürekli okunmalı
 • Fatiha Suresi, sürekli okunmalı
 • Nisa Suresi, sabah akşam okunmalı
 • Bakara Suresinin tamamı okunmalı
 • İhlas Suresi, sabah ve akşam okunmalı, sürekli okunabilir
 • Ayet el Kürsi sık sık okunmalı
 • Bakara Suresi’nin son iki ayeti sabah akşam okunmalıdır.

Bu sureler her gün en az 5 kere okunduğunda faydalı olacaktır. Yatmadan önce Kuran-ı Kerim okumak büyüye karşı koruma sağlar. Eğer büyü altında olduğunuza dair bir inanç taşıyorsanız, beş gün içinde rahatladığınızı hissedeceksiniz. Büyü dinen uygulanması yasaklanan hele ki kötülük için katiyen yasaklanan bir ritüeldir. İnsanların hayatlarına karşı yapılan müdahaleler, kabul görmeyen eylemlerdir. Soğutma büyüsü de, aile ve kişisel hayatların zora sokulduğu bilinmektedir. Bundan korunabilmek için edilmesi gereken duaların bilinmesi korunmayı güçlü hale getirecektir.

 • Ayrıca sürekli abdestli olmaya özen göstermek
 • Yabancı kişileri evlere misafir etmekten kaçınmak
 • Fesat düşünen insanlardan uzak kalmak
 • Yabancıların evde yalnız kalmalarına müsaade etmemek de büyüye karşı korunma sağlamanın yollarındandır.

Soğutma büyüsüne başka bir insan tarafından iradenin ele geçirilmesi anlamını taşır, bunu üzerimizde taşımamak için dinen güçlü bir inanışa sahip olmak gerekir. Bazen büyü işlemlerini yapanlar en yakındaki dostlar olabiliyor. Bu kişileri seçebilmek çok mümkün olmayabilir. Fakat ne kadar dikkatli bir yaşayış sürerek o kadar korunmak mümkün olabilir. elbette bu kötü niyet ve fenalık içeriği taşıyan her olgu için geçerli bir durumdur.

TIKLA -> Papaz Büyüsü Nedir?

İçkiden ve Kumardan Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

kocayı başka kadından soğutma büyüsü

Her ne kadar soğutma büyüsüne kara büyü desek bile, her zaman kötü amaçla kullanılmaz. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de yapılabilir. İçkiden ve kumardan soğutmak için de büyü uygulaması yapılabilir.

 • Beyaz bir kumaşın üzeri alkolle iyice ıslatılır, hiç kullanılmamış beyaz kâğıda “içki ve kumar yok olsun, kötü alışkanlıklar son bulsun” cümlesini tekrarlanır.
 • Bu bez ve kâğıtları bir poşete doldurup düğümleyerek evden uzakta bir yere gömülür.

Bu alışkanlıklar kişinin içine işlediği için soğutmak biraz daha zordur. Sabır ve inanç gereken bir durumdur. Bu işlem yapıldıktan bir hafta sonrasında tekrarlamak gerekebilir. Olumlu sonuçları görmeye başlayacağınız zaman kadar yapılması uygundur. Ancak soğutma büyüsünene karşı koruyucu başka bir büyü kişi üzeride bulunuyorsa, uzman bir medyumdan destek alınması sonucu daha hızlandırabilir.

Soğutma Büyüsünün Türleri Nelerdir?

Soğutma büyüsü pek çok şey için yapılabilir. Her soğutma büyüsünün farlık bir yapılış ritüeli vardır. İnsanların iradeleri dışında gerçekleşen bu eylemlerin doğru amaç gütmesi durumunda faydalı sonuçları olacaktır. Ancak soğutma büyüsünde de amaç ve niyete göre ritüeller gerçekleşir ve sonuçlanır izlenir.

Soğutma büyüsü bir kişinin hayatının her alanında kullanılabilirdir. Çeşitlerine kısaca bakabiliriz,

 • Kendinden soğutma büyüsü; en çok yaptırılan büyülerden birisidir. Kişinin kendi kendisinden soğumasını sağlar.
 • Eşinden soğutma büyüsü; eşlerin birbirinden uzaklaşmasını sağlar ve evlilik hayatlarını olumsuz yönde etkiler.
 • Cinsellikten soğutma büyüsü; kadın ve erkeğe yapılır. Özellikle eşlerin birbirlerinden ayrılmaları amacıyla gerçekleştirilir.
 • İşinden soğutma büyüsü; çalışma hayatında rekabeti ortadan kaldırmak ve kişiyi işinden uzaklaştırmak için yapılır. Kişi işinde çalışamaz hale gelir.
 • Yemekten soğutma büyüsü; kişinin direkt vücuduna uygulanan bir büyüdür. Kişiyi hastalığa sürükleyebilir. Yemeden içmeden kesilebilir.
 • Kadından soğutma büyüsü; erkek cinsine yapılır. Karşı cinse duyduğu ilgi azalır. Böylelikle evlilik veya sevgili olma durumu kontrol altında tutulur.
 • İnsanlardan soğutma büyüsü; kişinin genel yaşamında yer alan bireylerden uzaklaşmasına yol açan bir büyüdür. Büyüyü yaptıran kişi tek olmak ister, etki altında olan kişi herkesten uzaklaşır.
 • Evinden soğutma büyüsü; aileleriyle yaşayan evlatlar veya eşler için uygulanır. Büyü altındaki kişi evinden kopar, uzaklaşır.
 • Erkeklerden soğutma büyüsü; karşı cinse olan duygu ve düşünceleri kısıtlamaya yönelik uygulanır.
 • Aileden soğutma büyüsü; kişinin ailevi yaşantısının bitmesine yönelik yapılan bir büyüdür.
 • Dış görünüşten soğutma büyüsü; yine kişinin bütünlük algısında bozulmaların oluşmasını sağlayan bir büyü çeşididir. Depresyona kadar sürükleyebilir.

Tüm bu soğutma büyü çeşitleri etki altında olan kişiyi, büyüyü yaptırana yakınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilir.

TIKLA -> Aşk Büyüsü Nedir?

Kadından Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bir erkeğin kadından soğuması için yapılması gereken ritüeli kısaca anlatalım istedik.

 • Gerçek bir sarı kadın saç teli (boyalı olmamalı) ve kırmızı bir ruj bulmak yeterli.
 • Beyaz bir bez parçasına büyü yapmak istenilen kişinin adının baş harfi yazılır.
 • Bez üzerine saç teli bırakılır.
 • Bu işlem yapılırken “saç teli ve ruj birbirini bulsun, kadınlardan soğusun” ifadesi 10 kez tekrarlanır.

Bu ritüel ile büyü etkisine giren kişi kadınları görmek istemez, iletişim kuramaz. Eğer bunun soğutma büyüsü kaynaklı olduğuna inanılıyorsa bozma işlemi hemen yapılmalıdır. Büyüyü bozma işlemi yapmak kadar zordur. Bunun için bir medyum tarafından uygulanan büyünün varlığını, ilme vakıf olmayan birisi kaldıramaz. Güçlü dirençlerin yaşanması ve bunun etkileri kaçınılmazdır. Eğer kadından soğutmak için kendi uyguladığınız yöntemden emin değilseniz ve faydasını göremediğinizi düşünüyorsanız; mutlaka uzan birisinden destek almanız gerekmektedir. Soğutma büyüsü gibi güçlü bir büyü tılsımı tekrarlandığında evrende bazı güçler harekete geçer. Bu oluşumdan faydalı sonucu alabilmek için çalışıyorsak, bu frekans değişimlerini bilebilen ve kullanabilen bir medyumla çalışmak niyet edilen sürecin tamamlanmasını hızlandırır.

Soğutma Büyüsü Ne İşe Yarar?

Soğutma büyüsünün amacı kişileri birbirinden uzaklaştırmaktır. Kişilerin aralarının bozulması için kullanılır. İlişkilerin bozulması büyüyü yaptıran kişinin dileği doğrultusunda gerçekleşir.

 • Evliliklerin boşanmayla sonuçlanmasına
 • Sevgililerin ayrılmasına
 • Muhabbetin bozulmasına
 • Kişiler arasına soğukluk girmesine
 • Arkadaşlık, kardeşlik ilişkilerinin soğumasına ve bozulmasına

Aracılık eder. Maddi ve manevi değerlerin yitirilmesine sebep olan bir büyü işlemidir. Bunun dışında sevdiğiniz bir kişi bir başkasına karşı ilgi duyuyorsa bu ilgi bozularak size dönecektir. Sadece bir kişiyi soğutmak için büyü yapılır, ancak büyü etkisi altındaki kişi ayrılık yaşadığında, büyüyü yaptırana gelecek diye bir kaide de yoktur. Bu da bilinmesi gereken bir diğer konudur. Bazı durumlarda soğutma büyüsü ile ilişkiler kurtarılabilir. Geri dönmesi için büyü yapılan kişinin birlikte olduğu kişiden soğuyarak ailesine dönmesi sağlanabilir. Bu da soğutma büyüsünün yeri geldiğinde faydalı kullanılabileceğini de göstermeye yeterlidir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, büyüyü uygulayacak kişinin, uygulatan kişiden net bilgiler almasıdır. Kişilere doğrudan yapıldığı için yanlış anlaşılan bir uygulama yapılırsa, bozmaya çalışmak çok zor olabilir.

TIKLA -> Bağlama Büyüsü Nedir?

Soğutma Büyüsü Kim Yapar?

Büyünün her çeşidini uzman diyebileceğimiz kişiler yapabilir. Kadim gelenekler, büyülü tılsımlar, vefk, havas ilmine vakıf olmak gerekir. Ayrıca doğaüstü varlıklarla iletişim kurabilecek, psişik diyebileceğimiz güçleri bulunan kişilerin gerçekleştirdiği büyüler, istenilen amaca yönelik sonuçlanır. Eğer bu yetenekleri taşımayan bir medyum veya uygulayıcı ile çalışırsanız, beklentileriniz karşılanmayabilir.

Soğutma büyüsü gibi çok güçlü büyüleri ancak aktarılan bilgileri doğru kullanabilen insanlar yapabilir. Burada cinlerle iletişim kurulup yardım alındığından, yanlış yapılacak işlemler huzursuzluğa yol açabilir.  Etkilerini kısa sürede gösterebilmesi için yüksek karakterli bu kişilerle çalışmak en uygun ve doğru yoldur. Büyünün yapılması ve mühürlenmesi çok hassas ve bilgelik gerektiren konulardır. Ancak bu şekilde yapılırsa gerekli değişiklikler gözlemlenebilir. Soğutma büyüleri gibi güçlü büyüleri yapan kişiler parapsikolojik algıları çok açık kişilerdir. Bu sebeple uyguladıkları tılsımlar hızlı bir şekilde etkisini gösterir.

Güvenilir Hocalar Kimler?

Yazılarımıza yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazarsanız uzman medyumlar sizlerin sorularınızı cevaplayacaktır. Yazılarımızı sosyal medyada paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

wp-puzzle.com logo

Başa dön tuşu