fbpx
Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Nedir?

Kara büyüler içinde en güçlü olan büyü çeşidi papaz büyüsü dür. Uygulaması çok zor, bozulması ise o denli zahmetli olan papaz büyüsü herkes tarafından yapılamaz. Papaz büyüsü, büyünün gizemli dünyasında karanlık bir yere sahiptir. İnsanlara zarar vermek amacıyla yapıldığında, sonuç mutlak bir ayrılık olur. Genelde büyü yapıldığı amaca uygun hareket eder.

Papaz büyüsü canlı ve canlıdan çıkan ürünler kullanarak yapılan bir büyüdür. Kişilere ait bir materyal kullandığında yapılan kesinlikle papaz büyüsüdür. Bazı durumlarda insanları ayırmak için yapılabilir veya tersine ayrı insanları birleştirmek içinde yapılabilir. Yapılması çok zor olan papaz büyüde, kişilere ait malzemeye ihtiyaç vardır. Saç teli, giysi parçası, tırnak gibi malzemeler kullanılarak yapıldığında, kişinin hayatına çok daha kolay sirayet eder. Papaz büyüleri çeşitli sebeplerle yapılır. Canlıya ait bir parça kullanılarak yapılması etkisini arttırmaktadır.

Papaz büyüsü yapılması insanları korkuya sürükler. Bu bir ilimdir. Gerçek bir gücün kullanılmasıyla ortaya çıkar, bozulabilmesi imkânsıza yakındır. Ancak bu büyünün etkisini fark edenler, çare bulmaya çalışabilir. Çağların arasından süzülüp şimdiki zamana kadar uzanan uzun bir tarihi vardır. Papaz büyüsü nedir sorusunun en büyük cevabı; yapılma amacına kesinlikle ulaşabilen, niyet doğrultusunda kişileri uzun süre etkileyen, bunu uygulamayı çok iyi bilen kişilerce yapılan kara büyüdür.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

papaz büyüsü

Büyüyü genel anlamda kişileri bağlamak, ayırmak, âşık olmasını sağlamak gibi pozitif duygularla yaptırmak isteyenler olabildiği gibi; kötü niyetlerle bu işleri yapmaya çalışanlar da var. Papaz büyüsü doğru bir şekilde, konuya hâkim birisi tarafından yapılıyorsa sonuçları çok etkili olur. Niyet doğrultusunda sonuç almanın etkin bir yoludur denilebilir.

Kadim geleneklerde büyü ve büyücülük son derece kutsal görünüyordu. Büyü yapabilen kişilerin doğaüstü yetenekleri bulunduğu inancıyla, büyü yapanlara duyulan saygı ve korku birbiriyle iç içe yaşanıyordu. Günümüze kadar gelen bu süreç içinde bazı ritüeller unutulmuş olsa bile, büyü hala uygulanmaktadır.

Papaz büyüsü nasıl yapılır sorusu akla geldiğinde karşımıza çok fazla bilgi çıkmaz. Ancak bu büyü sadece hâkimiyeti güçlü, gerekli donanıma sahip kişilerce uygulanmaktadır. Büyüye bir kişinin tüm iradesini kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde kişi normal şartlarda isteyeceği düşünce ve eylemlere geçebilmektedir. Bir kişinin neredeyse tam etki altına alınmasını sağlayan bir büyüdür. Adına bağlı olarak sadece papazlar tarafından yapıldığı düşünülmemelidir. Büyünün kurallarını bilen, doğru tılsımları tekrarlayabilen medyumlar tarafından da uygulanmaktadır.

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur?

haç ile yapılan büyü

Çağlar tarihinden günümüze gelen kara büyüler insanların merakını çeker. Özellikle mutsuz ve ilişkileri tehlike altında olan kişiler, büyü yoluyla sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyebilir. Papaz büyüsü yapılması olduğu kadar bozulması da zordur. Öncelikli yapılan büyü çeşidi ve uygulaması tespit edilirse bozulma olasılığı kuvvetlenir. Papaz büyüsünü bozmak için bu konuda gerçek anlamda yetenekli ve bilgi sahibi kişileri bulabilmek çok önemlidir.

TIKLAYIN –> https://etkilimedyumhoca.com/ask-buyusu/

Büyü hedeflenen amaca yönelik yolda gidenler için bir çözüm gibidir. Kavuşmak, ayrılmak, maddi kazançların artması, bereket, mutluluğun arttırılması gibi sebepleri olan kişiler, eğer büyü konusunda gerekli meziyetlere sahip kişilere ulaşabilirse; amaçlarına da ulaşabilir. Bu mistik kavramlar kullanılarak yapılan büyülerin sonuçları tartışmasız etkilidir. Bu sebepten büyüye maruz kalan kişi bunu fark ederse bozulması için, yine bu güçleri kullanabilen uzman bir kişiyle görüşmelidir.

Ancak papaz büyüsüne kişinin maruz kaldığını anlayabilmek çok zordur. Bu öyle bir büyüdür ki hüddamlar tarafından dahi görünmezler. Sadece bunu yapan veya yaptıran tarafından deşifre edilebilirse anlaşılabilir. Yada büyüye dair bir işaret olmalı. Genel olarak papaz büyüsü adet kanı kullanılarak yapılan bir büyü yapılmışsa ilk damlalar kullanılmıştır, bunu bozmak için son damlalar kullanılarak büyü bozulur. Burada hangi büyünün kullanıldığını bilmek bozmak adına çok önemlidir. Çünkü işlemin etkisini kaldırmak için tersine bir süreç başlatılmalıdır. Kimse bunu kendi başına bozamaz veya etkisiz hale getiremez.

Papaz Büyüsü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

büyü kitabı

Papaz büyüsü yapıldığını anlamak çok da zor değil aslında. Tüm hayatı normal ve olması gerektiği gibi giderken her şey değişmeye başlamış olabilir. Ev ve aile hayatında mutsuzluk, ayrılmaya çalışmak, iş hayatını önemsememek ve sorumluluklarını başka yöne çevirmek, sağlığın bozulmaya başlaması, fiziksel ve ruhsal değişimlerin görünmesi gibi değişikler işarettir. Eş ve çocuklara karşı duyarsızlaşma, kopma ve ihtiyaçlarına yüz çevirme başlamışsa; genel anlamda bir bereketsizlik yaşanıyor ve ne yapılırsa yapılsın kısmet kapıları kapanmışsa; yani hayatın akışında olması gerekenler bir anda kapanmışsa papaz büyüsünden söz edebiliriz.

Papaz büyüsü kişinin kendisine doğrudan yapılır. Bazen hiç olmayan baş ağrıları, kusmalar gibi somatik belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak kişi bunun normal olduğunu düşünmesi beklenir ve zaten böyle de düşünülür. Çünkü büyüye maruz kalan kişi, yaptıklarının doğal olduğuna inanır. Partner değiştirmiş ve daha önce olmadığı biriyle birliktelik başlatmışsa bu onun için doğal bir akış şeklindedir.

Papaz büyüsü gibi çok güçlü bir büyü sadece aşk kavramı için yapılmaz. Aslında çağlar tarihinde incelediğimizde, büyük bir güce sahip olabilmek, zenginlik, kontrol ve yönetme ihtiyaçları için de yapıldığı görülür. Büyü aslında bir işin asla olur hale gelmemesi amacıyla yapılır. Eğer çok arzu edilen bir şey gerçekleşmiyorsa, bu durum papaz büyüsünü işaret ediyor olabilir.

Papaz Büyüsü Duası

Büyü daha öncede belirttiğimiz gibi farklı boyutlarda yaşayan varlıklardan yardım alınarak yapılan, ritüellere dayanan bir işlemdir. Büyüyü bilinen tüm büyülerden daha güçlü, kalıcılığı belirli olan bir büyü çeşididir. Bu konuda kadim geleneklerden gelen bilgiler ve yöntemler gizlidir. Ancak belirlenmiş kişilerce nesillerce aktarımı devam ettirilir. İşte bu yüzden okunması gereken gerçek bir büyüye duası var mı veya ne şekilde okunmalı bu çok net değildir. Ancak kara büyü çeşitlerinden biri olan papaz büyüsü, diğerlerinden daha karmaşık bir yapıya sahiptir.

Bazı durumlarda kâğıtlara yazılan ve dua olduğu söylenen yazılar, kişiye içirilmek, yemeğine karıştırılmak suretiyle verilir. Bu uygulamanın aslı olmadığı gibi, daha da kötü neticeler doğurabilir. En önemli nokta, bilgi ve ilim konusunda uzman kişilerin desteği doğrultusunda papaz büyüsü gerçekleşebilir. Bu kesinlikle çok önemli bir yöntemdir.

Papaz Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

aşk büyüsü yapan medyumlar

Papaz büyüsü belirtileri insanda iç sıkıntısıyla başlar. Kişinin kendisine doğrudan uygulandığı için genellikle fiziksel belirtiler, darlanma, iç sıkılması, huzursuzluk, halsizlik gözlenebilir. Bazı durumlarda baş ağrısı veya bulantı şeklinde de kendini hissettirebilir. Genel fiziksel bir buluntu olmamasına rağmen psikolojik olarak insanı derinden etkiler. Normal hayatında alınmaması gereken kararlar alınır.

Papaz büyüsü çok güçlü semboller kullanılarak yapılır. Bu yüzden etkilerinin bozulana kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Daha çok sevgili veya eş tarafından yaptırılır. Bir kişiyi geri getirebilmek veya âşık edebilmek amacı güdülür. Eşler arasında yaşanan soğukluk, sevgisizlik belirtileri gözlenmiyorsa, artık eve gelmemek üzerine davranışlar bulunuyorsa büyüye dikkate alınabilir. Bir kişinin normal davranışları dışına çıkarak gerçekleştirdiği eylemler, bu hareket değişimine bir sebep bulunmuyorsa yine papaz büyüsü belirtilerini işaret etmektedir.

Papaz büyüsünde kullanılan ritüeller ve farklı boyutta bulunan varlıkların etkisi kişi üzerinde çok hızlı etki yaratır. Eğer bu papaz büyüsü belirtilerini fark ediyorsanız, konu hakkında bilgili ve ehil kişilerle irtibata geçerek bunun etkilerini yok etmeye çalışabilirsiniz.

Papaz Büyüsü Etki Süresi

Papaz büyüsü en hızlı etki yaratan kara büyüdür. Kişiye doğrudan yapılır ve kullanılan güçler çok kuvvetlidir. O kadar hızlı değişimler yaşanır ki, yapılan kişi tüm hayatını bir anda bırakıp; hangi amaç ile tesir altına alınmışsa onu gerçekleştirir. Aşk yönünde uygulama yapılmışsa, kişi tüm gerçek yaşantısını bir anda bırakarak o kadın veya erkek için değişime girer. Evini, ailesini, iş yaşantısını bir anda terk ederek, etkiyi yaratan kişiye adeta köle olabilir. Bu kadar hızlı görünen etki diğer büyülerde görünmez.

Kara büyünün insan üzerindeki en etkili hali papaz büyüsüdür. Özellikle fark edilip belirlenmezse, ömür boyunca etkisini kaybetmez. İnsanın tüm yaşam şeklinin değişmesi düşünüldüğünde, bu kadar güçlü bir yapının olabilmesi inanılmazdır. Burada yardımcı faktörlerin gücü yadsınamaz. Papaz büyüsü yapabilecek kişinin tüm ayinle ilgili ve tılsımlara karşı derin bir bilgisi olmalıdır. Kulaktan dolma bilgilerle asla girişilmemesi gereken yöntemlerin başında gelir. Karanlık güçler dediğimiz kavram burada çok etkindir.

Papaz Büyüsü Ne İşe Yarar?

papazların yaptığı büyü

Belirlenen bir amacın etkin hale getirilmesi için büyü uygulanır. Sonuçlarının kesin olduğu bilinir ve herkes tarafından yapılamaz. Ayinleri ve tılsımları çok özel kişilerce bilinir ve uygulanabilir. Kadim geleneklerin taşıyıcıları olan kişiler, diğer varlıklarla iletişim halinde olabildikleri için papaz büyüsü yapıldığında, geri dönüşü zordur.

Olumlu bir amaç doğrultusunda kullanıldığında, kişilerin huzur ve mutluluğu sağlanabilir. Eşlerin aileleri içindeki birliktelikleri ve hayat boyu sürecek refahları için yapıldığında papaz büyüsü iyilik adına kullanılmış olur.

Fakat olumlu yönün dışında kullanıldığında, insanlar mevki, aile, bereket ve kazançlarını kaybederek umutsuz hale düşebilir. Papaz büyüsünün ne işe yarayacağı, yaptıracak olan kişinin niyetiyle orantılıdır.

Papaz Büyüsü Yapan Hocalar?

Kara büyünün gelenekleri gereği bu uygulamayı yapabilecek kişilerin Havas ilmine sahip olması gerekir. Bu tüm dünyevi ve farklı boyutta yer alan güçlerin kullanılabilmesi yeteneğine sahip kişiler demektir. Farklı boyutlarda yaşayan varlıklarla temas kurabilen ve onlar üzerinde de kontrol sahibi olabilen kişiler papaz büyüsü yapabilir. Büyü diğer büyülerden daha kuvvetlidir. Bu yüzden törensel boyutları da ayrıca bilinerek yapılmalıdır. Amaçlar doğrultusunda belirlenen ritüeller bulunur.

Büyüyü yapabilmek ve bozabilmek için özel yeteneklerle donatılmış olmak gerekir. Ayrıca hangi büyünün uygulandığı da belirlenmelidir. Büyü hangi çeşidi yapıldıysa, bozmak içinde ona niyet edilir. Tarih içinde Süryani rahiplerin yapmaya başladıkları papaz büyüsü, Süryanice okunan dualar ve tılsımlar ile uygulanır. Bu ayini gerçekleştirecek kişinin Süryani dilini bilmesi ve doğru kullanması çok önemlidir. Bu yüzden çalışılacak kişinin bu özelliği muhakkak sorgulanmalıdır.

Papaz Büyüsü Yaptıranlar Kimlerdir?

Büyü çok değişik sebeplerden yapılır. Kişinin kendi iradesiyle, bir amaca yönelik işlemdir. Bir kişi çeşitli düşünceler ile büyü yaptırmak isteyebilir. Papaz büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin başlıca amacı kısmetin açılması, evlilik hayatında mutluluk, mutluluğu risk altında olan birisi için bunu tersine çevirmek, zenginlik, yönetebilmek gücünü eline alabilmektir. Genellikle aşk adına büyü yaptırılır. Bu dünyanın içinde yer alan kişilerin maneviyatları çok önemlidir.

Genelde olumlu düşüncelere yönelik yapılan büyüler olduğu gibi, insanın olumsuz duygular ile yaptırdığı büyülerde vardır. Bir kişi, başka bir kişinin sağlığının bozulması, işlerinin kötüye gitmesi veya evliliğinin bozulması için de büyüye başvurabilir. Kin ve nefret duygularının etkisi ile yapılacak büyü, son derece etkili olur. Kara büyünün içeriğinde yer alan olumsuz etkiler, büyü fark edilip bozuluncaya kadar devam eder. Kendi yöntemleri ile bir sonuca ulaşamadığını düşünen veya inananlar bu yöntemle amaçlarını gerçekleştirmek ister. Bu yüzden büyü etkileriyle ve devamlılığı ile en tercih edilen yöntemdir. Büyüyü yaptıran kişiler, doğru bir yardım alabilmişse amacına da o kadar ulaşmış demektir.

Papaz Büyüsü Evde Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü, büyü dünyasının en gizlerle dolu bölümüdür. Büyüye başlı başına bir bilgelik gerektirir. Bunun dışında yapılanlar büyü sınıfına giremez. İnsanların iyilik inanışıyla yaptırmak istediği büyü, yabancı kaynaklardan elde edilen bilgilerle yapılamaz. Bunun için ciddi bir yetkinlik ve özellik taşıyor olmak gerekir. Özellikle cinler vasıtasıyla yapılan büyüler son derece etkili ve uzun sürelidir. Doğru bir şekilde yapıldığında zararlı değildir.

Büyüler ev ortamında yapılmaya uygun ritüeller içermez. Kullanılacak malzemeler, bulunulan yerin sessizliği, odaklanmaya yönelik içerikler, okunacak dualar önemlidir. Bunun için medyumun kendi ortamı uygunluk sağlar. Yapacağı büyünün etkisinin doğru şekilde hissedilmesi için bu mekan kavramı hususi anlam içerir. Boyutsal farklılık taşıyan evrende yaşayan varlıklar ile kendi ortamında ilişki kurabilmek için bu kurala uyulması gerekir. Bu varlıklar kontrol dışında kalabilecekleri alanlarda davet edilemedikleri için, kendi evinizde yapmayı denememek gereklidir.

Büyüye evde yapılacak bir büyü çeşidi kesinlikle değildir. Bu işle ilgilenen insanların doğaüstü yetenekleri olduğu unutulmamalıdır. Ruhlar âlemi, cinler âlemi ile bağlantılı kişilerce, doğru ritüeller ile gerçekleşir, bunun haricinde kendi başına doğru olmayan bir düzenleme yapılırsa; bu yapmaya çalışan kişiye de ciddi sıkıntı doğurabilir. Bu kara büyüdür ve bilmeden yapılmak istenen mutlak surette zarar verici olabilir.

21 Günde Etki Eden Papaz Büyüsü

Her yapılan büyünün etkisi farklı zamanlarda etki göstermeye başlar. Papaz büyüsü yapılışından kaynaklı olarak 21 günde etkisini gösterir. Bu  büyüyü yapmayı bilen bir kişi tarafından uygulandığında geçerlidir. Bazı durumlarda bu süre değişebilir. Hangi istemle yapılıyorsa ki bu aşık etmek, bağlamak, kısmet açmak veya kapatmak, yapılan büyüyü bozmak adına olabilir; büyünün etki süresi kısa veya uzun zamanda olabilir. Bunun için yardımcı olan kişinin büyü yapılmasıyla ilgili tam donanımlı olması önemlidir. Bu şekilde büyüyü gerçekleştiren kişi etki süresinin 21 gün olacağını veya daha farklı olacağı konusunda bilgilendirecektir.

Bir şekilde 21 gün süresi gerçekleşmiyorsa, büyü yapılması istenen kişi önceden başka bir papaz büyüsüne maruz kalmış olabilir. Büyünün en önemli özelliği, yapıldığına ilişkin bir işaret göstermemesidir. Bu büyüyü hüddamlar bile fark etmeyebilir. Bu sebepten etki süresi ve etkileme şekli değişiklik göstermektedir.

Papaz Büyüsü Çeşitleri

Yedi çeşit büyü yapılır.

  • Bağlama için yapılan papaz büyüsü; evli veya sevgili olan çiftlerin birbirinden soğuması, huzursuzluk, sevgisizlik oluşması durumunda çözüm bulmak için yapılan büyü çeşididir. Bu değişimin olumlu yöne etki etmesi için yapılır.
  • Aşık etmek için yapılan papaz büyüsü; karşılıksız bir aşk yaşayan kişinin,bu hisleri beslediği kişiye yapılır. Aşık olması için papaz büyüsü yapılan kişi hiç sorgusuz büyüyü yaptıran kişiye aşık olur ve yine büyüyü yapan kişi ayrılmadıkça ilişkiden kopamaz hale gelir.
  • Geri getirmek için yapılan papaz büyüsü; ayrılan çiftlerin bu kararından vazgeçerek geri dönmelerine yönelik yapılan papaz büyüsü çeşididir. Sevgili veya evli durumda bulunan çiftler daha çok yaptırmaya çalışırlar.
  • Ayırmak – soğutmak için yapılan papaz büyüsü; birbiriyle mutlu olan çiftlerin kötülüğü, ayrılmaları için yapılan büyü çeşididir. Kişinin ailesinden, eşinde veya sevgilisinden soğuyarak ayrılması amacı gözetilir.
  • Kısmet kapamak için yapılan papaz büyüsü; kişinin hem ailevi, hem çalışma hayatıyla ilgili toplumsal ve sosyal manada tıkanıklık yaşaması için yapılır. Hayata karşı enerji kaybı yaşatan bu büyü ile kişinin tüm yaşantısı kontrol edilir hale gelebilir. Rekabete dayalı iş hayatında aniden her şey tersine dönerek sahip olunanlar kaybedilebilir.
  • Cinsel tercih için yapılan papaz büyüsü; hemcinsinin kendisine karşı olan duygusal hislerin arttırılması için yapılır. Böylece kişi hemcinsine ilgi duyarak, büyüyü yaptıran kişinin etkisi altına girer, ona aşık olur ve büyü bozulmadan ondan ayrılamaz.
  • Cinsel bağlılık için yapılan papaz büyüsü; bu büyüye maruz kalan kadın veya erkek cinsel fonksiyonlarını tamamen kaybedebilir. Bu büyü çeşidi intikam ve kişileri ayırmaya yönelik yapılır.

Papaz büyüsü yapan kişiler tüm bu çeşitlilik için farklı ritüeller gerçekleştirir. Bu yüzden yapılan büyünün bozulması neredeyse imkânsızdır. Genel pencere içinde asıl amaç hep aşk oluyor. Aşkın içinde olmak isteyen kişiler, sevgilerine karşılık alabilmek için bu yöntemler deneniyor. Üstelik başarılı sonuçlar alınıyor. Fakat burada kesinlikle dikkat edilmesi gereken büyüyü gerçekleştirecek kişinin güvenilir ve konusuna hakim olmasıdır.

Papaz büyüsü adı gereği sadece papazlar tarafından yapılıyor diye düşünülür. Bu yanlış bir kanıdır. Büyü ilk kez Süryani rahiplerce yapılmıştır. Duaları ve ayinleri Süryanice okunur. Eğer bu dile hakimseniz ve ritüelleri biliyorsanız bu büyüyü gerçekleştirebilirsiniz.

Papaz Büyüsü’nün Amacı

Kara büyülerin içinde en zor olanıdır papaz büyüsü. Doğru yapılması durumunda alınan sonuç kesindir. Bozulması neredeyse imkânsızdır. Belki de bu sebepten tercih edilir. Kazanç kapılarının ardına açılması için yapılabileceği gibi, karşılıksız bir aşk içinde olan kimsenin sevdiğine kavuşması için de yapılır. O kadar geniş bir yapılabilme alanı vardır ki neredeyse yaptırmak isteyen kişi için sınırsız bir seçenek bulunur. Bu yüzden bu işi yapan kimseler bazı ilimleri çok iyi bilmelidir.

Medyum veya büyü yapmayı bilen kimseler; vefkler ilmi, havas ilmi ve ledünni ilimlerini çok iyi bilmelidir. Ruhlar âlemiyle ve diğer varlıklarla iletişim kurabilen, doğuştan gelen duru görü yeteneği olan özel insanlardır.  Astroloji kaynakları, yıldız nameler kullanarak ne zaman hangi büyünün ne zaman etkili olacağı yönünde bilgi sahibidirler. Papaz büyüsü yapıldığında hüddamlar bile bunu göremez. Böylesine güçlü ve gizler barındıran büyüyü yapmayı düşünürken ne istediğimizi de tam anlamıyla bilmeliyiz.

Günümüze kadar korunarak gelen büyü kuralları gizliliği sayesinde korunmaktadır. Bu gizli kalmış olma özelliğinden dolayı herkesin yapabileceği bir büyü çeşidi değildir. Eğiticileri belli bir kesim tarafından korunan ritüelleri aktarabilecekleri kişileri özel olarak seçer ve eğitir. Bir silsile geleneği ile korunmaktadır bilgiler. Bu bile papaz büyüsünün ne kadar esrarlı olduğunu anlatmaya yeterlidir. Korunaklılığı dolayısıyla deforme olmamış bir gelenekselliği vardır. Bu yüzden az bir kesim bu büyüyü gerçek manasıyla yapabilir.

Papaz büyüsü düşünülen hedefin gerçekleşmesi, etkisinin uzun hatta neredeyse ömür boyu sürmesini sağlamak amacıyla yapılır. İnsanların hayatlarını doğrudan etkileyebilmesi için en kişisel nesneler kullanılarak uygulanır. Başka birisi tarafından anlaşılmaz ve hissedilmez. Büyüye maruz kalan kişi hayat akışının doğal seyrinde olduğuna inanır. Ancak bu değişim yaşanmaya başlandığında karşısında bulunan kişilerce fark edilse bile çözümsüz gözükür. Bu yüzden iyi niyetler gözetilerek yapılması durumunda hayatlar olumlu yönde etkilenir.

Merak ettiğiniz tüm soruları yorum olarak gönderebilirsiniz. Güvenilir medyumlar tüm sorulara cevap verecektirler.

Güvenilir Hocalar Kimler?

Yazılarımıza yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazarsanız uzman medyumlar sizlerin sorularınızı cevaplayacaktır. Yazılarımızı sosyal medyada paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

wp-puzzle.com logo

Başa dön tuşu